Saturday, July 6, 2019

TEMPEST Nedir?


Elektromanyetik sinyal yayan cihazların güvenliğinin sağlanması için geliştirilmiş bir standarttır. “Telecommunications Electronics Material Protected from Emanating Spurious Transmissions” kelimelerinin baş harflerinden oluşturulan TEMPEST konusu 1960’lardan beri A.B.D. ordusunun gündemindedir.

TEMPEST Nedir?
TEMPEST Nedir?

Günümüzde başta NATO olmak üzere pek çok farklı standardın temelde TEMPEST konusunu kapsadığını görüyoruz. Bu standartların amacı elektromanyetik yayın yapan sistemlerin güvenliğinin sağlanmasıdır. Konular; cihazların birbirinde parazit yapmasından klavye sinyallerinin yakalanarak yazılanların okunmasına kadar geniş bir alanda değerlendirilebilir.

Genelge çerçevesinde ele alınan TEMPEST öncelikle yayılan sinyallerde hassas (kritik ve/veya gizli) veri olup olmadığına bakacaktır. Bu yola veri sızdırılmasının engellenmesi için alınması gereken fiziksel tedbirler cihazları pencerelerden uzak tutmaktan Faraday kafesli odaların inşaatına kadar gidebilir.

TEMPEST’e uyum için en büyük yardımcınız üreticiler olacaktır. Doğru üreticilerle çalışmak sizi bu konuda yapılması gereken yatırımlardan büyük ölçüde kurtarabilir. Kuruluş içerisinde milli güvenlik açısından hassas ve kritik verilerin tutulduğu sistemlerin üreticilerinden TEMPEST konusunda sahip oldukları sertifikaları talep etmenizde fayda var.


TEMPEST’in aslında tek bir güvenlik seviyesinden oluşmadığını biliyoruz. NATO TEMPEST’i 3 seviyede ele alır ve bunlara alan (zone) der. Alanlar cihazların yaydığı elektromanyetik sinyallere göre belirlenir. Örneğin bir cihazın sinyalleri 20 metreden algılanabiliyorsa bu TEMPEST seviye B’dir (bu A.B.D. ordusunda NSTISSAM seviye II’ye eşittir).

Görüldüğü gibi TEMPEST uygulanabilmesi için cihazların yaydığı sinyallerden yol çıkmak gerekiyor. Bu aşamada sinyalleir ölçürtmeye çalışmak yerine, yukarıda belirttiğim gibi üreticilerin bu konudaki sertifikalarına bakmak daha kolay olacaktır.

Aşağıdaki örnek planda kırımızı kutucuğun kritik verinin bulunduğu sistem olduğunu düşünelim. Sinyallerin ulaştığı alanların uzaklığına bağlı olarak 3 seviye görebiliriz.Üreticinin size vereceği değerlere bağlı olarak bunlardan hangisi veya hangilerinin düşünülmesi gerektiği ortaya çıkacak ve her biri için alınabilecek tedbirler belirlenebilecektir.

No comments:

Post a Comment

Siber güvenliğin matematiği

 Siber güvenlik alanında yatırımın geri dönüşü gibi konular biraz karmaşıktır. Genellikle matematik siber güvenlik alanı dahilinde çok az ko...