Tuesday, January 8, 2013

Telekom, medya ve teknoloji firmaları araştırması


Deloitte tarafından yapılan ve teknoloji, medya ve telekomünikasyon alanlarında faaliyet gösteren firmaların bilgi güvenliği uygulamalarının konu alındığı araştırmanın sonuçları yayınlandı.

Araştırmanın sonuçlarına göre firmaların %88’i siber tehditlere karşı güvende olduklarını düşünüyor. Firmaların %68’ı karşı karşıya oldukları siber riskleri anladıklarını düşünüyor ve firmaların %62’si siber tehditlere karşı önlem aldıklarını düşünüyor.

Araştırma sonuçlarının çarpıcı kısmı ise bundan sonra ortaya çıkıyor.

Firmaların %59’u son 12 ayda başarıya ulaşan bir saldırıyla karşılaştıklarını kabul ediyor. Başarıya ulaşan saldırıların %30’u düşük etkili, %58’i orta düzeyde etkili ve %12’si çok etkili olarak sınıflandırılabilir.

Firmalar tarafından en etkili olarak görülen tehditler ise %74 ile üçüncü taraflarca yapılan saldırılar, %73 ile DoS (hizmet engelleme) saldırıları ve çalışan hatası veya eksiği olarak sıralanabilir. Sektör bazında ise tehditler teknoloji firmaları tarafından APT (Advanced Persistence Threat), medya şirketlerince hacktivizm saldırıları (Anonymous benzeri belli bir politik veya ideolojik amaca hizmet eden saldırılar) ve telekomünikasyon şirketleri tarafından ise DoS saldırıları gösterilmektedir.

Firma büyüklüklerinin de tehdit algılama şeklini de etkilediği bu araştırmayla ortaya konulmuştur. Sonuçlara göre 10,000 çalışan ve fazlasına sahip firmalar tehditleri üçüncü taraflarca yapılan saldırılar, APT ve hacktivizm olarak sıralıyor. 10,000 çalışandan aza sahip firmalar ise tehditleri; çalışan hatası, DoS ve üçüncü taraflarca yapılan saldırılar şeklinde sıralıyor.

Araştırma sonucunda ise firmaların %50’sinin saldırılara karşı hazır bir hareket planı olduğunu, %48’inin çalışanlarına genel güvenlik amaçlı eğitim verdiklerini ve %49’unun bilgi güvenliği konusunda bütçe kesintilerinin veya eksiklerinin önemli bir engel oluşturduğunu söylemiş.

Ele alınan sektörler itibariyle rakamların ülkemiz için çok farklı olmadığını varsayıyorum. Ne de olsa bizde de bir telekom sektöründeki bir firmanın canı DoS saldırısı ile yanacaktır. Bütçe konusunda ise ne yazık ki güvenlik yatrımlarının kaderinin pek değişmediğini görüyoruz. 

Bu araştırmadan çıkartılması gereken en önemli sonuçlardan birisi de firmaların genel olarak güvenlik seviyeleri konusunda kendilerine fazla güvendiklerinin teyit edilmiş olmasıdır. 

No comments:

Post a Comment

Siber güvenliğin matematiği

 Siber güvenlik alanında yatırımın geri dönüşü gibi konular biraz karmaşıktır. Genellikle matematik siber güvenlik alanı dahilinde çok az ko...